top of page

SPORTSPLAN

RFK har utarbeidet en sportsplan til bruk for både trenerteamene og for alle som er med i klubben, enten som spillere eller foresatte.
Her er mye god informasjon om filosofien til klubben, og den kan helt sikkert gi svar på mange spørsmål som medlemmene måtte ha.

Her kan RFK sportsplan lastes ned i sin helhet:

OPPSUMMERING

Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktivitet i RFK. Vi skal være en klubb som tar vare på alle, det skal være gøy å spille fotball sammen med venner, i tillegg så skal det være lov å si at en har lyst å bli god. For RFK er det ikke enten eller, men både og. Vi er overbevist om at alle barn spiller fotball fordi det er gøy, da må vi lage et tilbud der hver økt har det fokuset som sitt overordna mål. 

Identitet, klarer vi å skape en identitet i hvordan lagene våre spiller fotball, der en felles forståelse gjenspeiler seg på tvers av alder og kjønn? Først da vil vi opptre samlet. I denne sportsplanen så har vi samlet vårt DNA og laget en beskrivelse på vår identitet. Det er viktig for oss at våre spillere, trenere, leder og foreldre ser den, er klar over den og ikke minst lever opp til den. Grunnmuren til et fellesskap måles i erfaringer og historier som skapes sammen som gruppe.

Klubben har som mål å være en klubb for hele Rennesøy og vårt fotballtilbud skal for barn og ungdom være blant de beste tilbudene i Sør-Rogaland. Vi ønsker derfor å ha et godt forhold til våre naboklubber Finnøy og Mastra slik at vi kan samarbeide om spillere og lag der det er nødvendig. I 2020 fikk vi i gang vår ungdomsfotball for fullt. Vi tilrettela for en god treningsuke for alle våre spillere. Vårt nye tilbud med RFK ungdom, der spiller velger om de vil trene 3-5 ganger i uken har blitt godt mottatt av ungdommen med 45 medlemmer.

PILLARER

P1162050.jpg

1

Vi har det gøy sammen

Hvorfor spiller barn og unge fotball? Samhold, gleden over aktiviteten, det å bli bedre, møte venner m.m. Vi vet at spill er noe alle fotballspillere setter pris på og er derfor et viktig virkemiddel for oss for å skape glede gjennom hele treningen. Alle øvelser skal foregå i spillformatet, derfor begynner vi med firkanter, går over i posisjonsspill og ender alltid opp med vanlig spill til slutt.

2

Vi gjør vårt beste

Et viktig verdigrunnlag for oss som klubb er å lære våre spiller at vi alltid går på banen for å gjøre vårt beste, men viktigere enn det er det at vi har et sterkt ønske om å gjøre våre medspillere gode, først da vil den enkelte spiller få ut sitt ytterste potensial og bli den beste utgaven av seg selv både som spiller og menneske. Vi skal ha et avslappet forhold til resultat i kamp og på trening. Spiller skal vite at vi trenere vektlegger gode lag prestasjoner og samspill fremfor seire og individuelle prestasjoner.

3

Vi oppfører oss

De fleste trives best i lag med mennesker som kan oppføre seg, har respekt for hverandre og som er ydmyke og inkluderende. RFK ønsker ikke bare å utvikle fotballspillere, vi ønsker å utvikle gode mennesker. Det er en verdi for oss at spillere som har vært og er i klubben skal kunne representere klubben på en god måte. Vi ønsker å utvikle 3 deler hos spilleren. Det kognitive, selve kompetansen og spillers karakter.

SPILLERUTVIKLINGSHUSET

I løpet av en treningsuke skal spillere være minimum i 2 av etasjene i huset. 

Vårt mål med RFK treningen er at det for våre spillere skal være dagens høydepunkt. Målet vårt er at de vokser som mennesker av å være på våre økter. At vi kan gi dem trygghet, mestring, utfordringer og glede, som igjen gir dem trivsel og vennskap for livet. Våre trenere skal se, observere og se igjen. Det er da vi får med oss detaljene til våre spillere. Vi skal så lytte og spørre våre spillere om hva de tenkte, fremfor å diktere, kjefte, styre eller fortelle dem svarene. Vi skal skape selvstendighet spiller som tar eierskap for sin egen utvikling og ikke kopier av oss selv. For å få til det så må vi se og ha dialog, gi ansvar og la dem få lov til å feile.

RFK SPILLEREN

Vi skaper robuste mennesker for fremtiden, på ekte.

KOGNITIVE

Persepsjon

Konsentrasjon

Ta valg

Logisk tenkning

Evaluere

Utførelse

KOMPETANSE

Ballkontroll

Bevegelse

Posisjonsspill

Spillprinsipper

Spillsystemer

KARAKTER

Respektfull

Ydmyk

Motstandsdyktig

Reflektere
Ambisiøs

Samarbeidsevne

bottom of page