RFK klubbhåndbok

Her kan dere laste ned RFK klubbhåndbok.

Formålet med denne klubbhåndboken er å gi oversikt i de forskjellige gjøremål i Rennesøy Fotballklubb. Håndboken er ment som et verktøy for å forenkle gjøremål, og skal inneholde rutiner og instrukser for de verv som finnes i klubben. Samtidig skal den være en rettesnor for en del standardiserte oppgaver i klubben.
Klubbhåndboken inneholder også viktig informasjon for medlemmene angående kontingenter og avgifter, behov og rettigheter osv.