top of page

RFK sikrer suksess for Rennesøydagen: Stiller mannsterke til dugnad

Rennesøy Fotballklubb har tatt på seg hovedansvaret for dugnaden under årets Rennesøydag. Denne innsatsen vil ikke bare styrke samfunnsbåndene, men resulterer også i betydelige pengeinntekter som finner veien til klubbkassen, gjennom parkeringsavgifter og frivillig arbeid.

Samfunnsengasjement og sportsånd forenes

Rennesøydagen har lenge vært en høyt verdsatt begivenhet for beboerne i Rennesøy kommunedel. Den årlige festen bringer lokalbefolkningen sammen for å feire samhørigheten og kulturen i området. Dette inkluderer et bredt spekter av aktiviteter, fra lokale matboder og håndverksutstillinger til musikalske opptredener og kulturarrangementer.


I år valgte Rennesøy Fotballklubb å ta en ledende rolle i arrangementet ved å påta seg hovedansvaret for dugnaden. Dette betyr at klubben stiller med dugnadsarbeidere, organiserer og koordinerer de frivillige som kreves for å holde arrangementet i gang, inkludert parkeringsområder, vakthold for 18+ arrangement, tilsyn med søppelhåndtering og mer. Denne beslutningen viser klubbens sterke samfunnsengasjement, og dens engasjement for å bygge sterke relasjoner på tvers av aktivitetsområder.


Fra dugnad til god klubbøkonomi

En av de mest bemerkelsesverdige resultatene av Rennesøy Fotballklubbs deltakelse i Rennesøydagen er den betydelige økningen i klubbkassen. Dugnadsarbeidet fører til god betaling som igjen styrker RFKs klubbkasse betydelig. Dette bidrar til klubbens økonomiske helse.

Tusen takk til alle spillerer og foreldre som stiller opp for både RFK og Rennesøydagen denne helgen! Dere er den store forskjellen som gir barn og ungdom en bedre mulighet.

Comments


bottom of page