top of page

Innkalling til årsmøte 7.3 kl 20:00Styret innkaller herved til årsmøte i Rennesøy Fotballklubb 2024


Årsmøtet avholdes: Torsdag 7. mars kl 20.00

Sted: Sørbø Grendahus


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 21. februar til post@rennesoyfk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden rennesoyfk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rennesøy Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rennesøy Fotballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Merk at man som foresatt for et medlem ikke har møterett, talerett, forslagsrett eller stemmerett.


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for RFK på hjemmesiden vår. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Bernt-Arne Breistein kontaktes eller ved mail til post@rennesoyfk.no


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

StyretForslag_til_RFK_årsmøte_2024 (2)
.docx
Last ned DOCX • 159KB

Yorumlar


bottom of page