top of page

En dedikert sponsor

Vi takker Rennesøy Elektro AS for bidrag i 2023 og gleder oss til videre samarbeid i 2024

 

Rennesøy fotballklubb vil takke Rennesøy Elektro AS som har bidratt med støtte for å sikre inkludering å motvirke utenforskap gjennom Rennesøy Elektro fondet i 2023.

 

Rennesøy Elektro AS har i tillegg til å være hovedsponsor for klubben bidratt med øremerkede midler gjennom Rennesøy Elektro fondet til familier med sårbar økonomi i en vanskelig tid. Fondet har gitt familier med medlemmer i RFK mulighet til å søke økonomisk støtte til å dekke kontingent og aktivitetsavgift. Det er en glede for oss å meddele at Rennesøy Elektro AS ønsker å opprettholde fondet også i 2024. Vi gleder oss til videre samarbeid.

Comments


bottom of page