Klubben

Rennesøy Fotballklubb ble stiftet med den intensjonen om å skape ett bredere fotballtilbud i Rennesøy kommune.

”Alle skal være velkomne – og alle skal få tilrettelagt et godt sportslig tilbud. Vi skal skape et miljø for god spiller og trenerutvikling”

RFK skal ha fokus på bredde, og på å få med alle aktive lengst mulig. Vi skal følge opp foreldretreneren, de ivrige barna men ikke minst de barna som gjerne slutter fordi treneren ikke ser dem eller klarer å gi dem gode mestringsopplevelser.

Gjennom kompetanseheving fra første stund skal foreldre bli trygge på rollene som trener og lagledere, slik at de kan fortsette å trene laget etter klubbens mal. Vi ønsker å bygge opp en sportslig avdeling der det spres kunnskap fra fagfolk til de frivillige. Det skal gis rammebetingelser som gjør at treningshverdagen oppleves som inspirerende og trivelig for både barn og foreldre.

Det vil bli en systematisert treneroppfølging i regi av klubb og ikke frivillighet. En vil kunne gi jevnlig oppfølging til hvert enkelt lag. Dette vil kvalitet sikre at tilbudet klubben gir i alle årsklasser er tilfredsstillende, både når det gjelder innhold, gjennomføring og mengde. Målet er å gi barn og unge:

  • Positive fotballopplevelser
  • Gode holdninger
  • Trivsel
  • Stolthet
  • Lojalitet

Strategi og Visjon
Nedenfor finner du skissert klubbens ide, visjon og strategi. Vi ønsker at flest mulig skal få ta del i det vi driver med.


Kontakt RFK ved å fylle ut skjema nedenfor