top of page

HANDBOK

Her kan dere laste ned RFK klubbhåndbok.

Formålet med denne klubbhåndboken er å gi oversikt i de forskjellige gjøremål i Rennesøy Fotballklubb. Håndboken er ment som et verktøy for å forenkle gjøremål, og skal inneholde rutiner og instrukser for de verv som finnes i klubben. Samtidig skal den være en rettesnor for en del standardiserte oppgaver i klubben.
Klubbhåndboken inneholder også viktig informasjon for medlemmene angående kontingenter og avgifter, behov og rettigheter osv.

LOV

Rennesøy Fotballklubb følger Norsk Idrettforbund sin lovnorm som ble vedtatt av idrettstyret 23.10.2019.

bottom of page