Dommere

Slik fungerer dommerordningen i Spond:

RFK bruker en egen Spond-gruppe til fordeling av dommere til kampene som spilles. Alle dommere, lagledere og trenere er registrert der.

 • Aller først: last ned appen Spond til mobilen (gjelder både dommere og lagledere). Det er en fordel at de som dømmer har Spond-appen, ellers må foreldre følge dette opp for dem. Dette er det selvsagt foreldrene selv som bestemmer.
 • Det er opprettet en gruppe i Spond som heter RFK dommere.
 • Det er i tillegg opprettet følgende tre undergrupper: 5’er, 7’er og 9’er.
 • I undergruppene er kun dommere registrert – lagledere er kun i hovedgruppen fordi de ellers vil få varsler og invitasjoner til alle andre lags kamper.
 • Lagledere for 5’er- og 7’er-lag legger selv inn kamper de trenger dommere til – klubben fordeler dommere på 9’er kamper.
 • Kamper legges inn og administreres på følgende måte:
  • Velg riktig undergruppe (5’er, 7’er) før du oppretter kampen – kamper må ikke legges ut direkte i hovedgruppen.
  • Kamper legges inn som arrangement (når du har valgt riktig undergruppe – velg «Opprett», deretter «Arrangement»)
  • Velg deretter «En bestemt dato»
  • Inviter de dommerne som er aktuelle for laget, 5’er (blå) eller 7’er (grønn).
  • Skriv kjønn og årsklasse først i tittel på arrangementet så dommere raskt ser hvilket lag det er. Skriv f.eks. G10 RFK 1 – Mastra 1
  • I feltet «Beskrivelse» kan dere blant annet skrive hvilken bane som benyttes, f,eks. R2C (se baneinndeling) eller annen relevant info.
  • Vær nøye med å angi riktig bane og klokkeslett, samt oppmøtetidspunkt.
  • Det kan være fordelaktig å ikke sende invitasjon til mange kamper samtidig. Dette både for å gi flere dommere anledning til å melde seg på til kamper, men også fordi kampendringer kan oppstå og det er derfor greit å vente med dommere til ca. 2-3 uker før kampen. Dette vil også bidra til færre dommerforfall.
  • Husk å angi at det kun er én plass (så ikke flere melder seg til kampen, men at andre som er interessert kan sette seg på venteliste)
  • Ikke angi påmeldingsfrist. Dette fordi det ikke synes på den felles kampoversikten om det er dommer på kampen eller ikke (etter at fristen er utløpt) + at nye dommere ikke får svart om opprinnelig dommer har meldt forfall samme dag.
  • Dommere som er registrert i gruppene vil få invitasjon til kampene og melder seg selv til de kamper de ønsker å dømme etter førstemann til mølla-prinsippet.
  • Dommere kan sette seg opp på venteliste til kamper (anbefales, da det hender dommere må melde avbud). Sjekk oppsett for dette.
  • Dommere huker av «Kan ikke» på kamper dere ikke kan så unngår dere purringer hvis lagleder vil sende en påminnelse. Det er også viktig for lagledere å vite hvem som ikke kan for å vite om det har noen hensikt å purre eller om eksterne dommere må kontaktes.
 • Lagledere: Send gjerne dommeren en påminnelse dagen før eller samme dag.
 • Dommere: Det er viktig at dere kun påtar dere kamper som kan dømmes, at dere selv husker på tid/sted og at dere melder dere av kampen i god tid ved eventuelt forfall så ikke lagledere opplever at oppsatte dommere ikke møter.
 • Dommerskjemaer skal signeres etter kampen av trener eller lagleder sammen med dommer. Skjemaet leveres av dommer til RFK kasserer etter fem dømte kamper eller ved sesongslutt om det er færre enn fem kamper dømt på det tidspunktet. Skjemaet kan lastes ned på hjemmesiden til RFK.  
 • PS: Det går fortsatt an å kontakte dommere direkte via e-post eller på tlf for å gjøre avtale om dømming hvis dere foretrekker det fremfor Spond.
 • Lagledere: får dere ikke tak i dommere til kampene kan vi spørre Mastra sine dommere om hjelp. De har en facebook side for Mastra dommere der våre lagledere og trenere kan legge seg inn.
  Følg denne lenken for Mastra dommergruppe.
 • 3’er kamper dømmes av foreldre. Lagleder eller trener avtaler dette i forkant av kampene. Her kan foreldre kontaktes på telefon eller via meldingstjeneste i Spond.

Ekstra info til dommere:

 • Gi beskjed til lagleder om du likevel ikke kan dømme kamp du er satt opp på eller sagt ja til – skaff eventuelt en annen dommer og gi beskjed om det også.
 • Ha på deg dommerdrakt/t-skjorte eller svart RFK overtrekks-drakt, ha med deg fløyte og klokke eller mobil du kan ta tiden med.
 • Ta med deg dommerskjema til alle kamper. Skjemaet kan lastes ned på hjemmesiden til RFK. Mangler du dommerskjema så ta dette opp med trener / lagleder etter kampen. Det skal også ligge skjema tilgjengelig i utstyrsbrakken, men vi kan ikke garantere at det ikke er tomt.
 • Er det ting som skjer før, under eller etter kampen som du vil ta opp med noen: si fra til treneren under eller etter kampen. Dette gjelder også om foreldre ikke oppfører seg bra. Om ønskelig kan styret også kontaktes.

Her kan skjema for dommergodtgjørelse lastes ned


Veiledning for dommeroppsett i Spond