Kalender


Banefordeling hjemmekamper

Trykk på bilde for å se banefordelingen for vårens kamper.

Her kan dere se oppsett for alle hjemmekampene til RFK og Mastra. Om listen lastes ned må dere være oppmerksomme på at endringer kan forekomme. Sjekk alltid listen som ligger her for siste oppdateringer.

Info for våren 2021
Det er for vårens oppsett ikke mulig å endre kamptidspunkt i FIKS. Det betyr at alle er nødt til å forholde seg til listene på hjemmesiden. Det betyr at kampene ikke kan lastes ned fra FIKS for å så legge de inn i Spond.
Lagledere må kontakte motstanderne for å informere om oppsatt kamptidspunkt.
For RFK sine bortekamper vil motstanderne ta kontakt med laglederne for å informere hvor og når kampene gjennomføres.

Det er viktig at eventuelle endringer meldes fra til Kenneth på medlem@rennesoyfk.no og Christer på spl@rennesoyfk.no Dette slik at listene kan bli oppdatert.


Oppsatte treningstider

Under finner dere en nedlastbar fil for oppsatte treningstider både for RFK og Mastra. Disse filene vil oppdatert ved endringer.
Vær vennlig å gi en tilbakemelding om noe skulle være feil.


Her finner du planlagte kamper i kalenderform

Her ligger det til vanlig en kalender som viser all RFK-kampene slik de er satt opp i FIKS. Grunnet problemer med oppdateringer i FIKS er denne midlertidig fjernet for å forhindre at feile kamptidspunkt blir lagt ut.