Kalender


Banefordeling hjemmekamper

Trykk på bilde for å se banefordelingen for vårens kamper.

Her kan dere se oppsett for alle hjemmekampene til RFK og Mastra. Om listen lastes ned må dere være oppmerksomme på at endringer kan forekomme. Sjekk alltid listen som ligger her for siste oppdateringer.

Det er viktig at eventuelle endringer i oppsatte hjemmekamper meldes fra til Kenneth på medlem@rennesoyfk.no og Christer på spl@rennesoyfk.no Dette slik at listene kan bli oppdatert.


Oppsatte treningstider

Under finner dere en nedlastbar fil for oppsatte treningstider både for RFK og Mastra. Disse filene vil oppdatert ved endringer.
Vær vennlig å gi en tilbakemelding om noe skulle være feil.


Her finner du planlagte kamper i kalenderform

Her ligger det til vanlig en kalender som viser all RFK-kampene slik de er satt opp i FIKS. Grunnet problemer med oppdateringer i FIKS er denne midlertidig fjernet for å forhindre at feile kamptidspunkt blir lagt ut.