INNKALLING ÅRSMØTE 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Rennesøy Fotballklubb

Tid: Torsdag 09 mars kl 19.00
Sted: Sørbø Grendahus

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23 februar til post@rennesoyfk.no. Det ønskes at vedlagt mal brukes, se nedlastbar fil nede på siden.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden rennesoyfk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rennesøy Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rennesøy Fotballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Merk at man som foresatt for et medlem ikke har møterett, talerett, forslagsrett eller stemmerett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lov for RFK på hjemmesiden vår. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Erling Hølland kontaktes på telefon 92040153 eller ved mail til post@rennesoyfk.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret


Her kan mal for forslag til årsmøtet lastes ned:


Vi håper så mange som mulig har mulighet for å stille opp på møtet for å få et engasjement rundt klubben vår.

Alle som ønsker det kan også melde seg inn som støttemedlem ved å følge denne lenken. Husk at det er kun medlemmer over 15 år som har stemmerett.


Under ser dere innkallelsen i brevform som er nedlastbar: