ÅRSMØTE 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Rennesøy Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes: Onsdag 16 februar  kl 20:00

Sted: Sørbø Grendehus, men med forbehold;
Vi vil invitere til Årsmøte på Virtuell plattform Teams hvis restriksjoner hindrer til fysisk oppmøte.
Mer info om dette vil bli gitt 1 uke før årsmøte.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 2. februar ved mail til post@rennesoyfk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden rennesoyfk.no senest én uke før årsmøtet. Årsmøtedokumenter blir utsendt ved henvendelse til post@rennesoyfk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rennesøy Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rennesøy Fotballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Merk at man som foresatt for et medlem ikke har møterett, talerett eller forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Lisbeth Helle kontaktes på telefon 95228620 eller ved mail til post@rennesoyfk.no 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i RFK