RFK-DAGEN 2021

Velkommen til RFK-dagen 2021.

Årets turnering er for barna opp til og med 2011-kullet (J10/G10).
Under finner dere en opplisting over alle kampene som skal spilles i de forskjellige klassene samt banekart.
Vi spiller 13 min per omgang med felles start fra sekretariatet. 3er fotball har kun en omgang, mens 5er og 7er spiller 2 omganger. Vi ber alle om å være klare til kampstart slik at kampene kan gå som oppsatt uten forsinkelser.

Det vil være kiosk-salg fra banehuset ved banen og cafè i Rennesøyhallen. Ta turen for å kjøpe noe godt å spise og drikke 🙂

Vi anbefale alle å benytte seg av parkeringsplasser på Vikevåg skule, eller ved Rennesøy barnehage. Det vil også være mulig å parkere til nedenfor rundkjøringen og ved bedehuset. Dere kan ikke parkere langs veien ovenfor banen.
Vi oppfordrer til samkjøring der hvor det er mulig for å begrense trafikken i området.

Det vil ble en felles premieutdeling til alle deltagerne etter at den siste kampen er ferdig.



Kampoppsett med dommerliste kan hentes her.


KAMPER

Bane 1 – 3’er

10:00RFK J5Riska J6-1
10:15Riska J6-2Riska J6-3
10:30RFK J5Riska J6-2
10:45Riska J6-3Riska J6-1
11:00Riska J6-3RFK J5
11:15Riska J6-2Riska J6-1
11:30Finnøy J7-3Riska J6-3
11.45Riska J6-4Finnøy J7-1
12:00Finnøy J7-2 Riska J7
12.15Riska J6-4Finnøy J7-3
12:30Finnøy J7-1Riska J7
12:45Finnøy J7-2 Riska J6-4
13:00Finnøy J7-3Riska J7
13:15Finnøy J7-1Finnøy J7-2
13:30  

Bane 2 – 3’er

10:00RFK G6-1Riska G6-1
10:15RFK G6-2Pol G7-3
10:30RFK G5-1RFK G5-2
10:45Finnøy G7-2Riska G6-4
11:00RFK G6-1Pol G7-2
11:15RFK G6-2Pol G7-1
11:30RFK G5-1Riska G6-3
11.45Finnøy G7-2Pol G7-4
12:00RFK G6-1Mastra G6
12.15RFK G6-2Finnøy G7-1
12:30RFK G5-1Riska G6-2
12:45Finnøy G7-2Pol G7-5
13:00  

Bane 3 – 3’er

10:00Pol G7-2Mastra G6
10:15Pol G7-1Finnøy G7-1
10:30Riska G6-3Riska G6-2
10:45Pol G7-4Pol G7-5
11:00Riska G6-1Mastra G6
11:15Pol G7-3Finnøy G7-1
11:30RFK G5-2Riska G6-2
11.45Riska G6-4Pol G7-5
12:00Riska G6-1Pol G7-2
12.15Pol G7-3Pol G7-1
12:30RFK G5-2Riska G6-3
12:45Riska G6-4Pol G7-4
13:00  

Bane 4 – 5’er

10:00RFK J8-1Finnøy J8
10:15  
10:30Riska J9-2Finnøy J9
10:45  
11:00RFK J8-1Riska J8-1
11:15  
11:30RFK J8-2Pol J8-2
11.45  
12:00Riska J9-2Pol J9
12.15
12:30RFK J8-2Pol J8-1
12:45 
13:00Pol J9Riska J9-1
13:15  
13:30Riska J9-2Finnøy J10
13:45  
14:00  

Bane 5 – 5’er

10:00Riska J8-1Pol J8-1
10:15  
10:30Pol J9Finnøy J10
10:45  
11:00Finnøy J8Pol J8-1
11:15  
11:30Riska J8-2Riska J9-1
11.45  
12:00Finnøy J9RFK J8-1
12.15
12:30Finnøy J8Riska J8-1
12:45  
13:00Pol J8-2Riska J8-2
13:15  
13:30Pol J10Finnøy G9
13:45  
14:00  

Bane 6 – 5’er

10:00RFK J8-2Riska J8-2
10:15
10:30RFK G9Pol G9-1
10:45  
11:00RFK G8-2Finnøy G8
11:15  
11:30RFK G9Pol G9-3
11.45  
12:00RFK G8-2Pol G8
12.15
12:30Mastra G9Pol G9-1
12:45  
13:00RFK G9Finnøy G9
13:15  
13:30RFK G8-1Pol G9-2
13:45  
14:00  

Bane 7 – 5’er

10:00Pol J8-2Riska J9-1
10:15
10:30RFK G8-1Pol  G8
10:45  
11:00Pol G9-2Finnøy G9
11:15  
11:30RFK G8-1Finnøy G8
11.45
12:00RFK G9Pol G9-2
12.15
12:30Pol G9-3Finnøy G9
12:45  
13:00RFK G8-2Pol G9-1
13:15  
13:30Pol G8Finnøy G8
13:45  
14:00RFK G8Pol G9-3
14:15  
14:30  

Bane 8 – 7’er

10:00RFK G10-1Finnøy G10-1
10:15  
10:30Mastra G9/10Finnøy G10-2
10:45  
11:00RFK G10-1Finnøy G10-2
11:15  
11:30Mastra G9/10Finnøy G10-1
11.45  
12:00Pol J10Finnøy J10
12.15  
12:30Finnøy G10-1Finnøy G10-2
12:45  
13:00Mastra G9/10RFK G10-1
13:15  
13:30