Korona-håndboken utgår

Nå har myndighetene endelig bestemt at alle korona-restriksjoner og krav vi har hatt ifm arrangementer utgår.

NFF fjerner da restriksjonene og anbefalingen de har hatt i sin korona-håndbok.
Det vil si at det ikke blant annet ikke er begrensninger i antall som møter opp eller krav til registrering av publikum. Det er da heller ikke behov for klubbene til å ha egne protokoller for gjennomføring av arrangementer.

Vær oppmerksom på at personlig hygiene er like viktig som før. Er man syk og har symptomer skal man fortsatt holde seg hjemme og følge retningslinjer fra kommunen.

For ytterligere info kan dere lese mer her hos Stavanger kommune og NFF.