Kampveileder

Denne siden ble oppdatert 18.08.2021 med noen mindre endringer fra tidligere. Vi må fortsatt registrere oppmøte, bruke kampvert og ha fokus på baneinndeling, men det er lempet på restriksjoner på oppmøte.

Korona-situasjonen har ført til at NFF har kommet med en del føringer vi som klubb er nødt til å forholde oss til. Under er en oppsummering som er basert på dette.

Det er svært viktig at alle som er tilknyttet RFK følger alle retningslinjer. Dette først og fremst for vår egen og andres helse, men også slik at det fortsatt skal være mulig for våre barn å spille kamper.

Vi må fortsatt sørge for 1 meters avstand mellom personene.
Alle tilstedeværende skal registreres ved navn for å kunne bistå med smittesporing om nødvendig.
På banen skal det være egne soner for publikum og teknisk sone (trenere og innbyttere).

Se NFFs løpende oppdateringer av Fotballforbundets infoside for Korona for fullstendig oversikt over regler, samt Stavanger kommunes hjemmesider for oppdatert info.


RFK trenerteam

 • Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond.
 • Hele kamptroppen, med trenere og dommer skal være registrert.
 • Publikum skal også føres opp i Spond på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha en dedikert kampvert som blir valgt av trenerteamet.
 • Lagleder må informere gjestende lag om hvilke føringer som gjelder, f.eks. bortelagets deltagerlister, oppmøterutiner osv. Oppmøte bør være kortest mulig tid før kampstart.
 • Ved bortekamper skal også lagleder føre liste over alle som tilhører vårt eget lag. Dette innebærer navn på spillere, trenere, og publikum på samme måte som hjemmekamper. Bortelag vil sannsynligvis be oss om komplett liste over besøkende.
 • Det må være minst 2 meters avstand mellom de forskjellige banene. Dette inkluderer teknisk sone.

RFK kampvert

 • Hvert hjemmelag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert.
 • Kampverten må møte før kampstart og bruke orange kampvert-vest. Vestene henger i brakken.
 • Kampverten skal sammen med trenerteamet merke opp soner for publikum og teknisk sone etter behov. Her brukes kjegler o.l. etter beste evne.
 • Kampverten skal før kamp oppholde seg ved banehuset og holde utkikk etter sitt motstanderlag.
 • Når motstanderlaget ankommer, skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane og til de respektive publikumsoner og tekniske soner.
 • Kampverten må også se til at spillere og publikum fra begge lag er registrert. Dette kan gjøres i dialog med trenerteam.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen før tidligere lag har forlatt banen. Oppfordre derfor ferdige lag om å forlate anlegget umiddelbart etter kampslutt.

Tilskuere

 • Alle tilskuere bør være registrert på forhånd, men senest ved kampstart.
  For RFK-lag innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen.
  For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse, og listen overleveres RFK-lagledelse.
 • Tilskuere bør parkere ved skolen eller eventuelt nedenfor rundkjøringen. Dette for å sørge for at det er god plass ved banehuset.
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk 1-metersregelen til hverandre.
 • Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan ikke gå inn i publikumsområdet.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.
 • Husk at om man føler seg syk eller mistenker smitte, så skal man ikke komme på anlegget.

Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Møt til kamp ferdig påkledd og klar med egen drikkeflaske.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.
 • Unngå unødvendig kontakt med andre spillere. Fair play hilsen før og etter kamp gjøres uten håndtrykk.

Gjestende lag

Et av kravene fra forbundet er at vertskapet skal samle inn lister fra gjestende lag på navn på spillere, trenere og publikum som besøker banen vår for kamp.
Dette må RFK lagleder ta hånd om ved å be gjestende lag om en komplett liste over oppmøte i forbindelse med kamp. Listen kan med fordel være i hende før kamptidspunkt.
Det betyr at alle gjestende lag som skal spille kamper på Vikevåg kunstgress selv må føre lister på alle spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere.
Lagleder må ha disse listene lagret i 10 dager etter gjennomført kamp i tilfelle det skulle oppstå en smittesituasjon hvor RFK blir bedt om å levere besøkslister til kommunehelsetjenesten. Det vil også være tilstrekkelig om bortelaget selv tar vare på listen slik at den kan overleveres ved behov ved en eventuell smittesporing.


Vi må alle hjelpe hverandre med å gjennomføre kamper på en best mulig måte og med det forhindre smitte og muliggjøre fortsatt trening og kamper.
Derfor er det meget viktig at alle sammen, tilskuere som spillere og trenere, bidrar med sitt og forholder seg til føringene etter beste evne.


Ved spørsmål, ta kontakt:

Klubbsekretær – Kenneth Follevåg              
95800719     
medlem@rennesoyfk.no

Sportslig leder – Christer Corneliussen     
47631942     
spl@rennesoyfk.no