RFK ÅRSMØTE 2021

Innkalling til årsmøte i Rennesøy Fotballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Rennesøy Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes: Onsdag 24 mars kl 20:00

Sted: Sørbø Grendehus, men med forbehold; Vi vil invitere til Årsmøte på Virtuell plattform Teams hvis restriksjoner hindrer til fysisk oppmøte.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 17 mars kl 21.00 her: https://isonen.com/event/ckkzuqx7r2q3c0d67wo5aqp00

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet:
Teams Årsmøte RFK

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 10. mars ved mail til post@rennesoyfk.no

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Årsmøtedokumenter blir utsendt ved henvendelse til post@rennesoyfk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rennesøy Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rennesøy Fotballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Randi Vaula kontaktes på telefon 95240606 eller ved mail til post@rennesoyfk.no 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret