OPPSTART UTETRENING

Kjapt oppsummert:
> Utetreninger vil starte for alle fra mandag 25.01.
> Innetreninger for RFK Basis starter opp på et senere tidspunkt.
> Alle medlemmer må følge med i Spond for aktiviteter for deres gruppe.


Det er med glede vi kan informere om at treninger UTE for alle lag kan gå som normalt fra og med mandag 25.01. Dette gjelder for alle årskull fra RFK Knott og opp til de eldste som er J15. Styresmaktene har i går, fredag 22.01, gått ut med at treninger utendørs kan gå som vanlig uten gruppebegrensninger, dvs at alle grupper og lag kan trene samlet igjen. Det er heller ikke krav til å holde avstand lenger.

Treninger innendørs er tillatt med grupper på maks 10 personer, inkludert trenere. Flere grupper kan trene samtidig i samme hall, men det skal ikke være kontakt mellom gruppene.
Her vil imidlertid IKKE RFK Basis starte opp neste uke. Vi kommer tilbake med info etter hvert som vi er klare med oppstart.

Trenerteamet til hvert årskull bestemmer selv når og hvordan oppstart av treninger skal foregå og vil så legge ut treningene i Spond. Medlemmer bes om å følge med i Spond for å få informasjon om oppstart og aktiviteter for egen gruppe.

Det er viktig at alle medlemmene melder fra i Spond om de kommer eller ikke på treningene slik at vi har registrert alle som kommer.

Ellers er det som tidligere at om noen føler ubehag med å komme på trening, så står dere selvsagt fritt til å ikke delta.

Følg Koronavettreglene som gjelder både under aktivitet men også før og etter aktivitetene.

Vi oppfordrer også spillere til å møte opp kun til oppsatt treningstid og forlate anlegget når treningen er over.

Vi ønsker ikke at det skal være grupper som samles på og rundt anlegget. Dette vil vi at foreldre må hjelpe til med å forklare til dem som kommer på trening.

Det er fortsatt ikke tillatt med kamper, stevner og idrettsarrangementer.
Vinterserien er avlyst og vi må bare følge med på hvilke retningslinjer som kommer videre om kamper og turneringer.

Se generelle Korona-regler på sidene til Stavanger kommune:
https://www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirus/#se-hvilke-regler-som-gjelder

Se Korona-regler for idrett på sidene til Stavanger kommune:
https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/koronainformasjon-om-idrett-og-fritidsaktiviteter/

Minner om at Stavanger kommune fortsatt har noe strengere regler enn hva som er oppgitt i de nasjonale retningslinjene, som f.eks. makstall på personer i hver gruppe ved innendørs trening.