Begrenset oppstart

Hei alle medlemmer.

RFK vil nå starte opp igjen treninger for de eldste kullene fra mandag 18.01.2021. Dette vil i første omgang gjelde G11, G12, G14, J12 og J15 (vær obs på nye gruppebenevnelser i 2021 da vi går inn i ny sesong). Følg med i Spond på oppsett for de forskjellige gruppene. Det er opp til de enkelte gruppene når første trening vil bli.
Vi kommer tilbake etter hvert med info om oppstart for de minste.

Treningene vil være tilpasset gjeldende regler for håndtering av korona. Her er i korte trekk reglene:
Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for alle aldersgrupper i grupper på mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper på inntil 10 personer utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene.
Innendørs aktiviteter er ikke tillatt.

Det er viktig å presisere at om man ikke føler seg komfortabel med å gå på trening, så er det selvsagt anledning til å ikke komme. Det velger man selv.
Har man symptomer på sykdom eller om man føler seg uvel skal man ikke komme på trening, men holde seg hjemme og følge kommunens retningslinjer.
Det er viktig at alle melder fra i Spond om de kommer eller ikke på treningene slik at vi har registrert alle som kommer.

Vi oppfordrer også spillere til å møte opp kun til oppsatt treningstid og forlate anlegget når treningen er over.
Vi ønsker ikke at det skal være grupper som samles på og rundt anlegget. Dette vil vi at foreldre må hjelpe til med å forklare til dem som kommer på trening.

Se ellers lenkene under for ytterligere informasjon.
Merk at Stavanger kommune sine retningslinjer er noe strengere enn de nasjonale og regionale:
NFF Rogaland
Stavanger kommune

På mandag 18.01 skal myndighetene informere om hvilke tiltak som blir gjeldende framover. Det er ventet at dagens regler blir videreført, men dette vil vi informere om når konkrete råd og regler kommer.

Følg med på Spond gruppen for info om hvert enkelt lags treninger.