Kampveileder

Korona-situasjonen har ført til at NFF har kommet med en del føringer vi som klubb er nødt til å forholde oss til. Under er en oppsummering som er basert på dette.
Det er svært viktig at alle som er tilknyttet RFK følger alle retningslinjer. Dette først og fremst for vår egen og andres helse, men også slik at det fortsatt skal være mulig for våre barn å spille kamper.

Maksimalt tillatte personer til stede på et idrettsanlegg er 200 stk, bortsett fra trenere og funksjonerer da disse ikke er tellende. Dette gjelder både kamp og trening.
Maksimalt tillatte personer på en enkelt bane under kamp (uansett om det er 5’er bane eller 11’er bane) er 50 stk inkludert trenere og funksjonerer.
Alle tilstedeværende skal registreres ved navn for å kunne bistå med smittesporing om nødvendig.
Alle tilstedeværende skal registreres ved navn for å kunne bistå med smittesporing om nødvendig.
På banen skal det merkes opp egne soner for publikum og teknisk sone (trenere og innbyttere).

Se NFFs løpende oppdateringer av Fotballens koronahåndbok for fullstendig oversikt.


Antall spillere på hvert lag

Det finnes begrensninger for hvor mange som totalt kan oppholde seg på anlegget.
For å kunne sikre at vi ikke overstiger dette kan hvert lag, både hjemmelag og bortelag, stille med et maksimalt antall personer (spillere/tilskuere) til kamp:

 • 5er fotball – Max 20 spillere/tilskuere + trenere 
 • 7er fotball – Max 24 spillere/tilskuere + trenere 
 • 9er fotball – Max 30 spillere/tilskuere + trenere 
 • 11er fotball – Max 23 spillere OG trenere. Opptil 50 tilskuere

Generelt sett oppfordrer vi til å ha færrest mulig tilskuere, spesielt på dager med flere kamper på samme tidspunkt, for å forenkle gjennomføring innen rammene til NFF.


Trenerteam

 • Trenere, lagledere, kampverter og dommere (funksjonærer) er ikke en del av de maksimalt 200 personene som til enhver tid kan oppholde seg på anlegget. Alle spillere og tilskuere (inkludert foreldre, søsken osv) er tellende i totalantallet.
 • Alle kamper skal være registrert som et arrangement på Spond.
 • Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha en dedikert kampvert. Dette kan med fordel være lagleder, eller en person som blir delegert av lagleder.
 • I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
 • Eget publikum skal også oppgis som kommentar på arrangementet i Spond av dem som ønsker å komme. Dette inkluderer foresatte, søsken, besteforeldre osv. Dette bør avklares på forhånd slik at vi har kontroll på antallet som kommer på kampene og dermed slipper konflikter. Se maks tillatte personer pr kamp.
 • Lagleder må informere gjestende lag om hvilke føringer som gjelder, f.eks. maks tillatte oppmøtte, oppmøterutiner, parkering osv. Oppmøte bør være kun kort tid før kampstart.
 • Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vårt eget lag. Dette innebærer navn på spillere, trenere, og publikum. Spillere og publikum som reiser til bortekamper må derfor melde fra om dette til RFK lagleder i god tid før kampen. Alle navn må være registrert i Spond på samme måte som hjemmekamper. Bortelag vil sannsynligvis be oss om komplett liste over besøkende.
 • I de tilfellene der det er trening på en bane fram til kampstart, så må treningen avsluttes 15 minutter før kamp slik at det er anledning til å rigge for kamp uten å komme i konflikt med trening.

Kampvert

 • Hvert hjemmelag som spiller kamp skal ha sin egen kampvert. Dette kan med fordel være lagleder, eller en person som blir delegert av lagleder.
 • Kampverten må møte tidligere og ta på seg orange kampvert-vest.
  Det vil bli utlevert en vest til hvert lag. Lagene har ansvar for å passe på disse og bruke de på hver hjemmekamp.
 • Kampverten skal sammen med trenerteamet merke opp soner for publikum og teknisk sone. Her brukes kjegler o.l. etter beste evne.
 • Kampverten skal før kamp oppholde seg ved banehuset og holde utkikk etter sitt motstanderlag.
 • Når motstanderlaget ankommer, skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane og til de respektive publikumsoner og tekniske soner.
 • Kampverten må også se til at spillere og publikum er registrert. Dette kan gjøres ved å sjekke at dem som kommer er iht listene med påmeldte. Eventuelle andre må registreres ved oppmøte på egne lister. Slike vil bli oppbevart i en perm i brakken om behov.
 • Gi trener/lagleder på motstanderlaget en forklaring på hvor spillersonen og publikumssonen er.
 • Kampverten følger opp rammene for gjennomføring av kampene.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. Oppfordre derfor ferdige lag om å forlate anlegget umiddelbart etter kampslutt.

Tilskuere

 • Alle tilskuere bør være registrert på forhånd.
  For RFK-lag innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen.
  For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse, og listen overleveres RFK-lagledelse.
 • Tilskuere må parkere ved skolen eller eventuelt nedenfor rundkjøringen. Dette for å sørge for at det er god plass på plassen ved banehuset.
 • På alle baner vil det være definert en egen publikumssone utenfor banen og det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spilleflaten. Se skriv om baneinndeling.
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk 1-metersregelen til hverandre.
 • Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå inn i publikumsområdet.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.
 • Husk at om man føler seg syk eller mistenker smitte, så skal man ikke komme på anlegget.

Gjestende lag

Et av kravene fra forbundet er at vertskapet skal samle inn lister fra gjestende lag på navn på spillere, trenere og publikum som besøker banen vår for kamp.
Dette må RFK lagleder ta hånd om ved å be gjestende lag om en komplett liste over oppmøte i forbindelse med kamp. Listen må være i hende før kampdag.
Det betyr at alle lag som skal spille kamper på Vikevåg kunstgress selv må føre lister på alle spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere. Lagleder må ha disse listene lagret i 10 dager etter gjennomført kamp i tilfelle det skulle oppstå en smittesituasjon hvor RFK blir bedt om å levere besøkslister til kommunehelsetjenesten.


Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Møt til kamp ferdig påkledd og klar.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.
 • Unngå unødvendig kontakt med andre spillere. Fair play hilsen før og etter kamp gjøres uten håndtrykk.

Vi må alle hjelpe hverandre med å gjennomføre kamper på en best mulig måte og derfor forhindre smitte og muliggjøre fortsatt trening og kamper.

Derfor er det meget viktig at alle bidrar og forholder seg til føringene etter beste evne.


Ved spørsmål, ta kontakt:

Styremedlem – Kenneth Follevåg              
95800719     
kenneth.follevaag@gmail.com

Sportslig leder – Christer Corneliussen     
47631942     
spl@rennesoyfk.no