Koronavett og banebruk

Hei alle fotball venner.

NFF sentralt har nå kommet med sine koronavettregler for fotballen og det betyr at Stavanger Kommune også åpner baner der disse reglene etterleves. Mastra IL og Rennesøy FK synes det er gledelig at vi igjen kan begynne å bruke banene våre. Det stilles imidlertid noen strenge krav som må følges, og vi ber alle gjøre seg godt kjent med informasjonen både fra NFF via link i denne posten og også vedlagt info fra Stavanger Kommune.
Nå i påsken er det uorganisert aktivitet som det åpnes for, det betyr at klubbene ikke vil sette opp organiserte treninger. Men reglene må følges og det må alltid være en voksen over 18 år tilstede ved hver pulje som kan være maks 5 personer.

På en 11er bane er det f.eks lov å dele banen i 8 soner og ha aktivitet for opptil 40 personer, for de minste vil det være maks 4 spillere da de må ha med seg 1 voksen per gruppe, det holder ikke med 1 voksen for hele banen. Se for øvrig NFF informasjon for anbefalt antall personer på mindre baner og ball binger.

Etter Påske vil klubbene sette seg ned med sine respektive ledere og trenere og diskutere hvordan den organiserte aktiviteten i praksis kan gjennomføres. Det betyr at det ikke åpnes for organisert aktivitet i lagene våre før klubbene har kommet med ytterligere informasjon.
Respekter regelverket så unngår vi stenging av banene igjen, og vi må alle hjelpe til å påse at reglene følges slik at vi ikke øker faren for smittespredning unødvendig.

Da ønsker vi i Mastra IL og Rennesøy FK en fotballrik Påske og ta vare på hverandre.


NFF infoside om koronavettregler og banebruk