Covid-19 og stengte baner

Grunnet restriksjoner som er pålagt blant annet alle idrettslag for å forhindre spredning av Covid-19 viruset er alle aktiviteter i regi av RFK er avlyst inntil regjeringen opphever forbudet. I skrivende stund gjelder regjeringens restriksjoner t.o.m. 13 april, men dette blir vurdert fortløpende. Vi vil kontakte klubbens medlemmer når det blir endringer på restriksjonene.

Idrettsrådet i Stavanger har besluttet å stenge alle innendørs og utendørs idrettsanlegg. Dette gjelder både organisert idrett og egentrening på kommunale baner som banene i Vikevåg og på Mosterøy.
Det betyr at ingen personer kan bruke banene uansett formål.

Det er svært viktig at forbudet respekteres for å forhindre spredning av Covid-19. RFK oppfordrer alle til å forholde seg til føringene som idrettsrådet, Stavanger kommune og folkehelseinstituttet har lagt fram. Dette gjelder også alle daglige gjøremål og god personlig hygiene.
Se lenkene under for mer informasjon.

Idrettsrådet i Stavanger

Stavanger Kommune

FolkehelseinstituttetTa vare på hverandre
Hilsen RFK-styret