RFK ÅRSMØTE 2020

Til medlemmene i Rennesøy Fotballklubb

Innkalling til årsmøte i Rennesøy Fotballklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Rennesøy Fotballklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 4. mars på Sørbø Grendahus kl 20:00

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 19. februar ved mail til post@rennesoyfk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Årsmøtedokumenter blir utsendt ved henvendelse til post@rennesoyfk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Rennesøy Fotballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Rennesøy Fotballklubb.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Ole Stølås kontaktes på telefon 901 30 755 eller ved mail til post@rennesoyfk.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret


Her kan du laste ned innkallelsen: